Overskrift

Næste generation Digital Post: Straffe- og Børneattester journaliseret automatisk ved brug af rige data i MeddelelsesModellen (MeMO)

Taler(e) / casevirksomhed

Brugerklubben SBSYS (Jesper Nielsen), Convergens A/S (Jens Bruntt)

Beskrivelse

Brugerklubben SBSYS har i foråret 2021 fået implementeret automatisk journalisering af Børne- og Straffeattester.

En kommunal sagsbehandler bestiller en Børneattest eller en Straffatest i Rigspolitiets selvbetjeningsløsning.

Attesten sendes nu med Næste generation Digital Post til kommunen.

SBSIP – Brugerklubbens integrationsplatform – sørger nu for at udlæse de rige metadata der findes i Meddelelsen: CPR som attesten vedrører, bestillerens medarbejdercertifikat-information, emailadresse.

Ved at udnyttes disse metadata findes den rette sag i ESDHsystemet SBSYS, hvortil attesten journaliseres automatisk af integrationsplatformen.

Fordi det sker automatisk undgår man at medarbejder i en postsorteringsfunktion ser personfølsomme data. Og journaliseringen sker selvfølgelig også meget hurtigt.

Key Take-Aways

Praktisk erfaring med at arbejde med Næste generation digital Post Meddelelsesmodellen.

Det er i virkeligheden ikke så svært at automatisere en proces.

Det er praktisk at have en input-manager.

Præsentationen sker i samarbejde mellem Jesper Nielsen <jnie@odense.dk>, der er Product Owner på Brugerkluben SBSYS’ integrationsplatform og Jens Bruntt <jbr@convergens.dk>, der er Forrentningsarkitekt i forhold til den tekniske implementering der er sket.

Uddybning

Overordnet integrationsflow

Det helt overordnede integrationsflow for modtagelse af Meddelelser fra Næste generation Digital Post (NgDP), som indeholder straffe- og børneattester, er som illustreret nedenfor.

  • En sagsbehandler logger på Rigspolitiets Selvbetjeningsløsning, hvor hun bestiller en Straffeattest eller en Børneattest.
  • Rigspolitiets system opretter en Digital Post med den attest, der er bestilt. Selve attesten er en PDF fil, og i MeMO-formatet er en række felter udfyldt. Der angives her oplysninger om hvem, der har bestilt attesten, hvilken person den handler om, hvilket system der har dannet Meddelelsen og om, og til hvilken myndighed Meddelelsen skal sendes. Rigspolitiets system afleverer Digital Post Meddelelsen til Digital Post systemet.
  • Digital Post systemet fremsender Meddelelsen til SBSIP.
  • SBSIP modtager Meddelelsen og foretager berigelse. På baggrund af regler bestemmes, hvilken SBSYS-sag, Meddelelsen skal journaliseres på. SBSIP har mulighed for at oprette en ny sag og journalisere dér, hvis der ikke allerede findes en passende sag. I undtagelsestilfælde kan Meddelelsen anbringes i SBSIPs Postfordelings-klient, hvor en medarbejder manuelt kan udføre, hvad der skal til, for at SBSIP kan journalisere korrekt.