Det du ser her er Jens Bruntts weblog. Her skriver jeg om løst og fast - arbejde, familie, internettet, det digitale liv, bøger bøger, film, spil. Hvad der nu interesserer mig.

Jeg har haft dette websted kørende siden 1999 (datoen fortaber sig i de elektroniske tåger). Det er jo ganske lang tid synes jeg selv.
Jeg er ret sikker på at det første jeg skrev var siden om at Jens arbejder til tider.
Det var før begrebet blog blev udbredt. Jeg opfattede selv, den gang de første sider blev skrevet, det jeg lavede som et ustruktureret website, nærmest en kugleform. Den manglende struktur var altså et valg jeg foretog bevidst.
Siden da har bloggen været igennem et par tekniske omlægninger.
Bloggen har været drevet på en Lotus Domino og siden en IBM Domino platform fra starten (1999) og frem til primo 2016.
I dag bor bloggen i bloggeplatformen Ghost, installeret på en server der står i et skab i mit hus.
Sider på min blog der er dateret før 16/8-1999 kan man dybest set ikke vide om datoen passer på, da teknik og manglende forudseenhed har gjort at den oprindelige skrive-dato er forsvundet.

Den faglige Jens

Jeg er konsulent hos Convergens, der er et software-hus som udvikler løsninger til den kommunale sektor.
I dag sker det med Java på Wildfly som server. I det hele taget med en masse spændende Open Source teknologier: MongoDB, CentOS, REST, MariaDB og lignende.
Tidligere arbejdede jeg rigtigt meget med udvikling til IBM Domino og Lotus Notes, men det gør jeg ikke længere.
Convergens' hovedadresse er i hovedstaden.
Jeg er uddannet Bibliotekar og er Kandidat i Biblioteks- og Informationsvidenskab.
Siden min uddannelsestid her jeg bevæget min et stykke væk fra kernen i det bibliotekariske. Jeg er i dag forretningsarkitekt - sparringspartner for kunder, udviklere og andre software-huse når vi i Convergens skal løse en opgave.
Jeg interesserer mig for altmuligt der har at gøre med IT, og i Convergens får jeg lov til at rode med mange forskellige ting, også ting som vi officielt ikke rører ved endnu.
Hjemme er jeg systemansvarlig for vores hjemmenetværk med tilhørende fil-, print-, tv- og webservere.

Den far-lige Jens

Jeg er gift med Karen og sammen har vi to børn - Frederikke (født i 1998) og Mads (født i 2002).

Vi bor i Skanderborg i et dejligt hus på Almuevej, som vi flyttede ind i i 2001.

Vi har også to katte, Asha og Yoda som sørger for at vi har stadige forsyninger af døde mus.

Links til diverse profiler

Forskellige steder hvor man kan komme i kontakt med mig eller se hvad jeg skriver om: