Den første systembeskrivelse af Lotus Notes 7/12-1984

Denneher fandt jeg den anden dag, da Mitch Kapor linkede til den på Twitter.
Det er den første, meget overordnede, beskrivelse af Notes-projektet (5 siders pdf).
Jeg selv begyndte at arbejde med Lotus Notes i version 3, så det har været omkring 1993.
Jeg introducerede Lotus Notes på min første arbejdsplads, Center for ligebehandling af handicappede, hvor jeg programmerede et dokumenthåndteringssystem, i virkeligheden en slags elektronisk sags og dokumenthåndteringssystem (ESDH).