Easee Equalizer med Kamstrup Omnipower elmåler efter smart-me

Vi havde problemer med at få Easee Equalizer til at virke med Kamstrup Omnipower elmåler. Her kommer lidt noter om hvordan vi kom i mål.

Vi har en Ease Home lader til vores elbil. Og i dag fik vi installeret en Easee Equalizer.

Equalizer vil hos os blive brugt til to ting:

  • Sørge for at vi kan lade med mere end 11kw når vores strømmen ikke skal bruges til andet i huset. Vores Renault Megane E-tech kan lade med op til 22kw.
  • Sørge for at vi lader mest muligt med overskuds-strøm fra vores solceller.

Elektrikeren (fra Ry elforretning) satte et Kamstrup HAN-modul i Kamstrup elmåleren. Men først trak han det smart-me modul ud som havde siddet i elmåleren de sidste par år.

Da jeg selv satte smart-me modulet op (for et par år siden) havde jeg talt med mit lokale elselskab, som udleverede en dekrypteringsnøgle, som jeg brugte i opsætningen af smart-me modulet.

Elektrikeren forbandt HAN-modul til Equalizeren og konfigurerede løs.

Det gik sådan set fint, men da han i princippet var i mål så kunne vi ikke se i Easee appen hvad strøm-forbruget/-overskuddet i huset var.

Og vi undrede os over at Easee Installer-appen ikke havde bedt om dekrypteringsnøglen. Vi ledte på nettet og kunne se at Easee App - eller Easee Cloud-websiden burde bede om dekrtypteringsnøglen.

Derfor talte vi på telefonen med Easee support. Supporteren satte manuelt dektypteringsnøglen ind i deres administrationsmodul, men det havde ikke en effekt. Men supporteren sagde noget vigtigt: Dataformatet var forkert - det skulle være dynamisk. Så vi skulle tale med det lokale elselskab for at få det lavet om.

Så vi ringede til det lokale elselskab, og fortalte hvad problemet var, og nævnte at der havde været brugt et smart-me modul først.

Peter hos elselskabet vidste præcist hvad der skulle til. Der er forskel på hvordan Kamstrup elmåleren skal være sat op, afhængigt af hvilket modul man sætter i. Så Smart-me vil have ét format og det Kamstrup HAN-modul som vi havde sat i nu, vil sammen med Easee Equalizer have et andet format. Formatet hedder DLMS/COSEM.

Peter kunne se at min Kamstrup elmåler skulle have to firmware-opdateringer før formatet ville blive skiftet til DLMS/COSEM. Det satte han så i gang. Han sagde at der kunne gå op til 4 dage inden det slog igennem.

Han fortalte også, at med dette format så vil der ikke ske kryptering og dermed er der ikke brug for en dekrypteringsnøgle. Jeg tror at dette kan være en lokal ting - altså at mit lokale elselskab (i Skanderborg: Din El) vælger ikke at kryptere.

Der er nu gået 2 timer, og så vidt jeg kan se så virker det allerede. Skærmbillede fra Easee app. Man kan se at Eksport er 1.259w  - så solcellerne producerer altså noget som sendes på nettet.