Digital Post 2 - hvad jeg fik med fra leverandørmødet 8/3-2016

Jeg var til leverandørmøde om Digital Post 2 (som er den Digital Post-løsning som kører på kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-boks nu) i går, den 8/3-2016.
Det var rigtigt godt. Der er nogle dygtige folk i Digitaliseringsstyrelsen, som sørger for at vore Digital Post bevæger sig i en god retning.

Man kan læse om DP2 på Digitaliseringsstyrelsens side. Dels det overordnede: Digital Post 2, og så er der også noget om hvad de nye tekniske ting kommer til at være: Nye funktioner i Digital Post 2.

Jeg vil fremhæve nogle ting fra dagen, som jeg synes var specielt interessante, når man som jeg beskæftiger sig med dyb Digital Post integration.

Generelt vil ændringer og nye ting ske ca. sommer 2016.

Masser af nye afsendere

I forbindelse med overgangen til den nye DP2 (som gælder fra 1/2-2016) er antallet af myndigheder som kan optræde som afsendere af Digital Post steget fra ca 330 til ca 1.500. Det er f.eks. Gymnasier. Disse myndigheder har muligheden for at oprette sig som afsender- og afhentningssystemer som andre myndigheder. Men de er ikke forpligtet til det.
Der kan siges en masse om disse nye myndigheder.
Mange af dem er mindre end dem der er på i dag. Kan de løfte opgaven? kan de overskue den? Som leverandør han man et moralsk ansvar for at prøve at informere en sådan ny potentiel afsender- og modtager-myndighed om at det er mere end email.
Der er så også masser af spændende potentiale for disse myndigheder tænker jeg. Der er masser af muligheder for at sætte strøm til nogle processer der i dag er papir-processer.
Der blev på leverandørmødet også nævnt noget med forvaltningsloven og markedsføringsloven. Disse nye afsender-myndigheder skal selvfølgelig overholde loven, og med adgang til at sende Digital Post som myndighed har man adgang til at sende til alle danskere; der følger ansvar og jura med sådan en mulighed.

Fejlretningsprojekt og fejl i det hele taget

Der har siden sommer 2015 været et oprydningsarbejde i gang, som handlede om at få fjernet en flok store fejl i Digital Post. Man har bevæget sig fra en liste med 54 til 6 fejl. Jeg mener der blev sagt at de sidste 6 er rettede, men ikke lagt i produktion og test endnu.

Der blev talt om et begreb som var "globale fejl". Jeg opfattede det som fejl som griber ind i mange brugere, systemleverandører eller myndigheders brug af Digital Post.
Man kan se en oversigt over globale fejl på Digital post Administrationsportalen. På forsiden, hvor der nederst til venste er et link med teksten se yderligere driftsudmeldinger.

se yderligere driftsudmeldinger

Klikker man her får man en side med åbne, endnu ikke løste fejl som kræver udvikling.
Numrene som står her er JIRA issue-numre fra e-boks' udviklingsmiljø. De kan bruges når man skal tale med e-boks eller Digitaliseringsstyrelsen om disse fejl. Eksempel:

jira issues

Og her er så "min" fejl som åbenbart er dukket op i JIRA i marts 2015. Supportsagen er fra 2014.:

fejl i url

Listen her er tilgængelig på Administrationsportalen for både test- og driftsmiljøerne.

Der er indført et nyt princip om at der - 20 dage før at Digital Post løsningen opgraderes i drift - vil blive frigevet midlertidige Release Notes på Digitaliser.dk - gruppen Digital Post Drift.
Dagen efter, at driftsmiljøet opgraderes vil de endelige Release Notes blive lagt samme sted.

Der er også indført en regel om, at hvis man har oprettet en supportsag hos e-boks og denne overgår til at være en udviklingssag, så vil e-boks-supporten oplyse JIRA incident-nummeret til den der har oprettet supportsagen.

Jeg efterlyste på dagen så at man også laver procedurer omkring det at holde den, som indrapporterer den oprindelige supportsag, opdateret. Som minimum kan man forlange, at når udviklingssagen er lukke, så får man at vide at den er lukket. Det ville man se på i Digitaliseringsstyrelsen.

I forbindelse med DP2 har Digitaliseringsstyrelsen fået nogle "håndtag" som kan bruges, når (hvis) e-boks ikke leverer op til servicemålene i forhold til at yde hjælp ved fejl på Digital Post. Det er nye muligheder som ikke fandtes tidligere. Der er en forventning om bedre og hurtigere sagsbehandling fra e-boks' side ved fejl med snitfladerne.

Alt i alt synes jeg det lød som om, vi får et bedre samarbejdsforhold - integratorerne, myndighederne, e-boks og Digitaliseringsstyrelsen - under DP2.

Nye features i DP2

Det er selvfølgelig det sjoveste. Hvad kan vi, som vi ikke kunne før? Mine fremhævninger:

 • (besvarelses)formularer
 • Åbningskvitteringer
 • Flere modtagere
 • virk.dk-afhenting for myndighed
 • Virksomheder kan oprette afsender-systemer

Generelt kan man sige, at hvis man vil bruge nye features skal man bruge den nye snitflade.
Det er altså muligt at fravælge at integrere mod V2-snitfladen, men så kan man ikke ordentligt udnytte de nye faciliteter.

(besvarelses)formularer

Man kan som myndighed, uploade XML-beskrivelser af simple formularer.
Formularen skal tilknyttes en postkasse i kontakthierarkiet.
Formularer kan tilknyttes emner i postkassen.

Når borgeren - eller virksomheden - skal skrive til dig på en postkasse/emne hvortil der er tilknyttet sådan en formular, så ser brugeren ikke den normale Digital Post formular (modtager, emne, kropstekst).
I stedet ser brugeren den formular der er tilknyttet her.

Der sker ikke dyb validering. Så du kan ikke f.eks. checke at det er et velformatteret telefonnummer der står i et tekstfelt du har kaldt "tlf".
Jeg mener du kan kræve at et felt er udfyldt.

Når borgeren har trykke send på sådan en formular, så leveres den til afhentersystemet gennem samme kanal som almindelige Digital Post Meddelelser.
Du får nu så blot også en XML med borgerens besvarelse i. Jeg forstod det sådan at den udfyldte formular er en del af hele den XML som er i en normal Meddelelse. Så den udfyldte xml-formular er ikke et filbilag.

Åbningskvittering

Man kan på sin Forsendelse til en bruger (borger eller virksomhed) sætte et flag om at man ønsker kvittering for åbning.
I slutbrugerens brugergrænseflade er det en pop-up som vil blive vist: Der ønskes kvittering. Valgmuligheder for brugeren er (mine tekster):

 • Kvitter og åbn
 • Åbn uden at kvittere
 • Åbn ikke

Med mulighed for at sætte kryds i at dette er et permanent valg. Sætter man dette kryds gemmes det i forhold til Tilmeldingsgruppen (som er et begreb i DP-integration som vi næsten ikke interesserer os for mere).

Der var lidt snak når vi havde pauser omkring værdien af denne mulighed, når nu det var op til brugeren at kvittere. Jeg hørte nogle udemærkede eksempler på hvorfor det kan have en værdi.
For eksempel hvis et hospital indkalder en borger til en (meget dyr) behandling. Hvis man så som afsender kan se, at borgeren har åbnet den, så behøver man ikke at gå til at f.eks ringe op for at høre, om borgeren har opfattet at hun er indkaldt.
Når en behandling koster 50.000 kroner for samfundet uanset om pladsen bliver brugt eller ej, så kan jeg godt se at det kan give mening.

Åbningskvitteringen leveres til myndigheden som en Meddelelse. Det er lidt interessant. Så skal der holdes styr på trådene - indgående og udgående skal hægtes sammen. Og man skal ikke blande kvitteringer sammen med almindelige Meddelelser i sin Input Manager.

Flere modtagere

Samme Forsendelse har nu multivalue modtager-felt. Maks 10 modtagere. Man leverer én Forsendelse, Digital Post-servicen vil så oprette X kopier af Forsendelsen med hver deres enkel-modtager.
Hvis man i Forsendelsen angiver en blanding af modtagere som er gyldige og ugyldige (Har undtagelse f.eks.) vil hele forsendelsen blive afvist. Heldigvis.

Der betales det samme for at sende til 10 modtagere gennem denne facilitet som hvis man havde oprettet 10 enkeltforsendelser.

virk.dk-afhenting for myndighed

Dette var noget andet end jeg havde regnet med. Men ikke på en dårlig måde.

Når du i dag logger på virk.dk kan du konfigurere at du ønsker at videresende din Digitale Post.
Du har i dag to valgmuligheder her, og i forbindelse med DP2 kommer der en tredje mulighed (kun for myndigheder antager jeg).

De to vi har i dag er

 • Videresendelse med S/MIME email
 • Videresendelse ved brug af REST push

Bruger man disse muligheder, er det en kopi der videresendes. Der bliver en tilsvarende udgave liggende i virk.dk-postkassen.

Den nye facilitet - jeg fik ikke fat i hvad en blev kaldt - er (med mine ord)

 • Videresendelse ved brug af REST push - med borger-dk-dialekt og tømning

Bruger man denne facilitet skal man, helt som med den originale videresendels ved brug af REST push, angive en URL som Digital Post skal kontakte for at aflevere den videresendte Meddelelse.

Det der er det nye er:

 • Når Meddelelsen er afleveret bliver den slettet i virk.dk-postkassen
 • XML for Meddelelsen vil være i samme format ("dialekt" blev det kaldt) som det kendes når man afhenter med en myndigheds afhentningssystem, ved afhentning fra borger.dk

Umidelbart er det gode man opnår her, at man som myndighed ikke har sin Digitale Post to steder, og der kan være tvivl om om det er nået frem til myndighedens interne håndtering eller ej. Findes den ikke i virk.dk-postkassen, så har vi modtaget den.
Det med at dialekten vil være som på borger.dk vil betyde at der skal ses på om vi får de data vi skal bruge. Der vil nok skulle kodes om nogle steder.

Virksomheder kan oprette afsender-systemer

Se det er jo noget helt nyt.
På virk.dk kan en virksomhed nu registrere et afsendersystem.
Så virksomheder kan altså ikke blot modtage deres Digitale Post til en IO-manager, de kan også svare uden at skulle logge på virk.dk og svare i det User Interface der er dér. Svaret kan gå fra virksomhedens IO-manager til Digital Post gennem REST snitfladen.

Hvis vi ser på myndigheder, der jo også har CVR-numre, hvor de modtager Digital post, når andre myndigheder skriver til dem, så er det i min optik en meget stor ting. På en god måde.
For det åbner op for at når f.eks. Skanderborg kommune modtager Digital Post fra Udbetaling Danmark, så kan sagsbehandleren i kommunen svare tilbage på samme kanal; altså som virksomhed tilbage til myndigheden.
Det vil betyde at de faciliteter der findes i Digital Post omkring trådning i kommunikation kan bruges til noget.
Når sagsbehandleren i kommunen svarer tilbage til Udbetaling Danamark, så kan Udbetaling Danmarks IOmanager automatisk hægte svaret op på samme sag som der oprindeligt blev skrevet fra.

Andet

Løst og fast.

Jeg fik nævnt den kendte fejl med at samme ID kan bruges på to forskellige Forsendelser, som altså betyder at man, som (virk.dk-)modtager, modtager to forskellige Meddelelser, men som har samme ID. Den ville Digitaliseringsstyrelsen følge op på. Det er jo også helt i skoven.

Trafikstyrelsen vil sende attention.xml med registreringsnummer på indkaldelser af biler til syn. Det tester de lige nu.

Filer der sendes gennem V2-snitfladen er stadig base64. Der kommer ikke streaming.

Åbningstiden for udlæsning af egne konfigurationsoplysninger fra Digital Post vil blive ændret til at være hele døgnet, i stedet for 00:00 til 06:00 som det er i dag.

Jeg fik nævnt at vi oplever at konfigurationsændringer foretaget på Administrationsportalen (f.eks. nyt certifikat eller nye postkasser) ofte først kan udlæses eller får effekt gennem snitfladerne 2-3 døgn efter de er ændret. Det ville Digitaliseringsstyrelsen følge op på.

Jeg snakker lidt med Digitaliseringsstyrelsen om det med at understørre Digital Post-udviklere bedre. Personligt synes jeg at der mangler stedet hvor man går hen for at stille spørgsmål og diskutere DP-integration - teknik. Måske oprette en ny gruppe på Digitaliser.dk.