Hvad sker der med Digital Post når borgeren dør?

Når en borger dør vil det påvirke den Digital Post-postkasse som personen havde.

Hvornår kan man ikke længere skrive Digital Post til en død borger?

Som hovedregel vil Det Centrale Personregister (CPR) blive opdateret senest to døgn efter at borgeren er afgået ved døden.

Digital Post-platformen udfører natlige opdateringer af platformens modtager-register, hvor borgerens status som død læses fra CPR.

Så snart Digital Post-platformens modtager-register er opdateret med oplysningen om at borgeren er død, vil det ikke længere være muligt at sende Digital Post til denne borger. Post vil blive afvist med statuskoden “recipient.is.closed”, 6003 eller statusteksten “Modtageren kan ikke modtage digital post“.

Den natlige opdatering af Digital Post modtager-registeret sker ikke hver nat. Opdateringen sker alle nætter, bortset fra:

  • Natten mellem lørdag og søndag.
  • Natten mellem søndag og mandag.

Eksempler på hvor lang tid der går fra registrering i CPR til det har effekt for Digital Post-forsendelse:

  • Hvis en person registreres død tirsdag i CPR, så kan man ikke sende Digital Post til denne person onsdag.
  • Hvis en person registreres død lørdag i CPR, så kan man ikke sende Digital Post til denne person tirsdag.

Opsummeret kan man sige:

Når en person dør forsvinder muligheden for at sende Digital Post til denne person.

Der er dog en forsinkelse som gør at muligheden ikke forsvinder med det samme. Der indgår mindst to elementer i denne forsinkelse:

  • Der kan gå op til to døgn fra en person dør til det er registreret i CPR.
  • Der kan herudover gå op til tre døgn før informationen er registreret i Digital Post platformen.

Hvad sker der med adgang til en afdøds Digital Post-postkasse?

Som udgangspunkt har ingen adgang til en afdøds Digitale Post-postkasse efter at Digital Post-platformen har registreret at borgeren er død.

Personer som har haft adgang til den afdødes postkasse mister adgangen.

Den afdøde mister også adgangen til postkassen. Så hvis man råder over den afdødes MitID mister man altså også adgangen.

Et familiemedlem kan, hvis denne er udpeget som bobestyrer (af Skifteretten), søge adgang til postkassen. Det at søge adgang sker i Rettighedsportalen for Digital Post (men det kan altså først ske efter at man er udpeget som Bobestyrer). Her er dybt link til at søge adgang som bobestyrer.

Mere information

Om Digital Post (borger.dk) - overskriften Hvad sker der med Digital Post ved dødsfald?