Hvornår er Taxon Classifier med OS2KLE interessant i integration

I SBSIP (SBSYS integrations Platform) og også Convergens' integrationsserver (CIS) findes der mulighed for at trække på Taxon Classifier og OS2KLE.
Så muligheden findes altså, men hvornår er det at man skal se på automatisk klassifikation i forhold til integration?

Det korte svar er

Når man ønsker at sortere de data der flyttes på baggrund af emne, men man mangler emne-data.

Bemærk - jeg skriver her om integration i en kommune-kontekst.

På de to integrationsplatforme vi arbejder med i Convergens har vi mange forskellige typer data der flyder fra A til B. f.eks. Digital Post fra en borger til en kommune eller byggesags-dokumenter der kommer fra borger eller bygherre til kommunens byggesags-system.

For nogle typer data er flowet helt fast, og der er ikke tvivl om hvor data skal anbringes når de når frem.
Alle byggesager og dokumenter fra BOM skal oprettes i byggesagssystemet, og de skal emnemæssigt anbriges dér baseret på de emne-oplysninger der står i den XML der modtages fra BOM. Ingen usikkerhed om om hvor data skal hen, fordi vi ved hvad emnet er (gevet af data-kilden), og alle data af denne type skal til samme system.

For andre datatyper er flowet ikke helt så fast, og data vil skulle leveres til forskellige steder, afhængigt af hvad de handler om.
Digital post fra borger.dk er et udemærket eksempel. Her vil det være sådan, at en Digital post meddelelse (borgerens besked til kommunen) kan tænkes at skulle til et byggesagssystem, hvis indholdet handler om en byggesag, mens det skal til kommunens generelle ESDH hvis det handler om en klage, og hvis det handler om en generel forespørgsel skal det som email til kommunens hovedpostkasse.

Når vi taler om Digital Post fra borger.dk har vi faktisk mulighed for at få emne-data sammen med den meddelelse der skal sorteres. Kommunen har sat et kontakthierarki op, som borgeren skal tage stilling til, før hun kan sende sin meddelelse. Og når meddelelsen kommer til kommunen står der i meddelelsen hvilken postkasse i kontakthierarkiet, hun valgte. Det giver adgang til at sortere, hvor meddelelsen skal hen.

Det er værre, når vi ser på Digital Post fra virk.dk. Altså når en myndighed skriver til en kommune. Her er der ofte ikke nogen emne-data.
Grundlæggende har vi kun en overskrift, måske en brødtekst og ofte en PDF. Og al virk.dk Digital Post til kommunen kommer ind gennem samme virk.dk-konto, så afsender kan ikke bestemme hvilken del af kommunen meddelelsen skal leveres til.
Så hvis vi har brug for at sortere skal vi have gjort noget for at finde ud af, hvad meddelelsen handler om, så vi kan bestemme hvor det skal hen.
Man kan komme temmeligt langt ved at lede efter stikord i titel eller kropstekst, men man skal så vedligeholde disse stikord.
Det er hér at man bør se på sådan noget som Taxon Classifier.
Taxon Classifier med OS2KLE tilbyder at du giver den en tekst, og så får du at vide hvad teksten handler om. Formuleret som et KLEnummer.
Når du nu ved, hvilket KLEnummer der dækker indholdet af meddelelsen, giver det mening at sortere.
Starter KLEnumeret med 05, så skal meddelelsen til en emailadresse i kommunens teknikske forvaltning.
Starter KLEnummeret med 28, skal meddelelsen journaliseres i ESDH på KLEnummeret.
Og så videre.

Helt almindelig email har samme problematik som Digital Post fra virk.dk. Vi har kun titel, kropstekst, filbilag.
Så hvordan sorterer vi hvor beskeden skal hen?
Igen er sortering på nøgleord en mulighed. Eller man kan se på såda noget som Taxon Classifer med OS2KLE.