Børns navne - med indbygget alder

Alle børn - sådan ind til de bliver en 9-10 år - har et ekstra navn.

Man hedder ikke "Frederikke Bruntt", næh man hedder "Frederikke, 3 år".

Det er da egentlig pudsigt. En persons alder er simpelthen en så integreret del af personens offentlige fremtræden, at et navn ikke kan stå for sig selv, det skal have alderen på som suffiks.

Hm. Og det at jeg, Jens, er 34 år er altså ikke lige så vigtigt som at Frederikke er 3.
Bummelum. Betyder det så, at jeg - når jeg bliver 73 - skal til at skrive "Jens, 73 år"? Der er jo en eller anden cyklus i ting fra man bliver født til man "går hinsides".