Atomkraft ja tak

Jeg synes ærligt talt at vi skal have atomkraft - masser af det. Jeg læser i avisen (Danske politikere afviser Blairs atomtanker) at jeg åbenbart er i mindretal med dén holdning, men det er virkelig min overbevisning at vi - i Danmark, Europa og hele den vestlige verden - burde få henne i retning af 90% af vores energiforbrug dækket fra atomkraft.

Det er i virkeligheden helt simpelt:

  • Vi har et stort problem med affaldsstoffer fra fossile brændstoffer - benzin, kul og så vidt jeg husker også med naturgas. Global opvarmning og tilsvining af miljøet.
  • Atomkraft er (hvis vi antager at kraftværket ikke eksploderer eller lækker) rent - stort set nul forurening.

Der er nogle centrale problemstillinger omkring atomkraft som handler om noget med risiko:

  • Lækager fra værket. Det kender vi fra forskellige skandaler rundt i verden.
  • Risiko for nedsmeltning. Tjernobyl.
  • Affaldsstofferne. Man kører ikke brugte brændselsstave på lossepladsen.

Min holdning er så at alle disse problemområder kan adresseres med teknologi og planlægning. De a-kraftværker som vi har hørt om som har lækket eller hvor der er sket værre ting er gamle - typisk mindst 20 år gamle; de hører simpelthen til i en generation af teknologi som for længst er forbi. Der er kommet nye måder at gøre tingene på.
Min holdning er helt min egen og er ikke baseret på dyb indsigt - det er bare en holdning på samme måde som jeg har en holdning til hvor hurtigt man skal køre indenfor byskiltet eller på motorvejen, eller til om mine børn må spise slik tirsdag aften. Det skal de så ikke.

Grundlæggende så lægger jeg altså nogle ting i de to vægtskåle: Risiko og fordele ved a-kraft i den ene og problemer med forurening, global opvarmning osv. i den anden. Og i mit hoved ender vi så med at a-kraft vinder.