Boinc - jeg søger efter liv i rummet

Jeg har i mange år deltaget i SETI@Home-projektet. Grundlæggende at jeg har noget software liggende på min PC som - når jeg ikke laver noget på den - foretaget arbejde for et projekt som styres fra Berkeley universitetet. Et projekt der på grundlag af optagelser fra radioteleskoper vil finde liv udenfor jorden.
Ja - sådan noget grønne fyre med seks ben og laserpistoler. Og de bruger så også radio, tv eller andre ting der støjer så meget så det altså er meningen at støjen kan opfanges på radioteleskoper her på Jorden.
Man kan læse om projektet på WikiPedia: Seti@Home.

Man deltager altså ved at have en stump kode liggende på sin PC. Når den kode opdager at man ikke bruger PCen, så går BOINC (programmet) i gang med at hente data (over Internettet) og giver sig til at analysere på dem. Grundlæggende noget med at finde noget der ikke er "normalt" i den radiostøj der kommer fra den del af himlen som radioteleskopet nu dækker.
Der findes efterhånden en del projekter af den slags, hvor man bruger grid computing - altså at mange computere deltager i opgave-løsningen - til at forske i et eller andet. En af de ting som visse forskningsgrene mangler er beregningskraft, og her kan sådan noget som dette projekt hjælpe.
Alle computere i mit hus har installeret BOINC som er den software der sørger for at lade vores computeres ekstra regnekraft indgå i forskningen.