Linux er nu altså smart

Jeg sad i aftes og baksede med min backup. Simple Backup kommer til at virke helt fint.
Men jeg havde så problemet med åbne filer. Domino serveren vil jeg jo også have backup af, og der er databaserne jo typisk åbne, og når man så tager backup af åbne filer, så er det ikke sikkert at backupen duer.
Og her er det så, at jeg synes at Linux er smart. For her viser styrken ved de scripting-muligheder man har sig.

Min Domino server startes af et script som jeg har fundet hos nashed.com: Domino on Unix/Linux Start Script. Det er sådan et script man starter med ./rc_domino.sh start, og man kan stoppe den med ./rc_domino.sh stop.
Så har vi så cron. Grundlæggende en daemon (service) som hjælper med at udføre scripts med faste intervaller.
Så jeg har lagt et lille backup-script i /etc/cron.daily folderen.
Grundlæggende noget i denne stil:

/usr/local/backup/simplebackup.pl --conf /usr/local/backup/config/dokumenter.config /etc/init.d/rc_domino stop /usr/local/backup/simplebackup.pl --conf /usr/local/backup/config/domino.config /etc/init.d/rc_domino start

Første linie starter Simple Backup med besked om at foretage den backup jeg har defineret i dokumenter.config-filen.
Anden linie starter mit Domino start-script med besked om at stoppe serveren.
Tredie linie starter Simple Backup med besked om at foretage den backup jeg har defineret i domino.config-filen.
Fjerde linie starter mit Domino start-script med besked om at starte serveren.

Det er da så simpelt som man kan forestille sig det.