Redundans med Linksys RV042- nu kan min server klare at kabelmodem'et dør

Det virker som jeg havde håbet. Det er vildt!
Vi har længe haft den specielle situation her i huset, at vi faktisk har to bredbåndsforbindelser: En ADSL 512kbit/512Kbit og en Kabelmodem 8Mbit/512Kbit.
Den ene er leveret af Karens arbejdsplads og den anden af min arbejdsplads.
Den mindste bruger vi kun når den store dør (en eller anden entrepenør stikker gravkoen for langt ned i jorden f.eks.). Så skal vi ud i skabet og rode med ledninger, slukke/tænde osv.

Men det stopper nu. Jeg er færdig med at få mit luxus-setup til at virke. Den router jeg bestilte for et par uger siden - en Linksys RV042 - virker sådan som jeg håbede.
Den kan trække på begge bredbåndsforbindelser samtidigt.
Den kan fordele udgående forbindelser på de to forbindelser med en nøgle baseret på den faktiske kapacitet.
Hvis den ene forbindelse ryger (entreprenøren) så ryger trafikken kun ud på det andet ben.

Jeg har mere at fortælle...

Jeg kan styre at alle SMTP-forbindelser UD af huset skal ske på et bestemt ben. Og jeg har testet at dén regel ikke hænger fast hvis den er i konflikt med at dette ben ikke er tilgængeligt; så skifter den nemlig til at sende SMTP ud på det andet ben.
Jeg kan selvfølgelig også bestemme at andre protokoller skal ud på et givet ben.
Jeg har sat det sådan at udgående Lotus Notes-trafik altid skal ud på det "store" ben, mens al SMTP skal ud på det "lille". SMTP kan godt vente, mens Notes-trafik er noget der skal ud mens jeg sidder og venter på det.

Grundlæggende betyder mit setup at jeg får mere faktisk, oplevet båndbredde. Al ind- og udgående email styres væk fra det ben jeg arbejder på.
Jeg kan såmænd også styre al Karens udgående trafik væk fra det store ben, hvis jeg synes, at hun er belastende

Endelig så kan jeg så - ved at pille lidt ved den globale DNS for bruntt.dk-domænet gøre sådan at al indgående email kommer ind selvom et af vores ben er nede. Det gør man ved hjælp af MX-records.

Og det bedste af det hele er at jeg lige har testet hele dette setup - og det virkede.