Solcelleanlæg er i drift

Nu er vores solcelleanlæg i drift. Jeg startede med at beskrive projektet i Vi får solceller - projektstart.
Her vi jeg skrive lidt om om hvordan installationen forløb.
Installationen skete som planlagt den 23/5-2012. Ca klokken 8 dukkede tagxperten.net op, hvor Flemming og to andre tag-folk begyndte at sætte stillads op.

Lidt senere dukkede Galten Elværk op med to mand.

Tagxperten hentede solcellepaneler og oplægningsmateriel hos solarpanels.dk, som jo er dem vi har købt projektet hos.

Her ser vi mit teknikrum

Ledningen til højre fører ud i vores skur, hvor inverterne skulle installeres. Det er gennem dette kabel der skal køre 220 volt vekselstrøm.
De to nederste rækker med teknik har hver fået tilføjet et ekstra modul. Det nederste er et HPFI-relæ, den øverste fik jeg ikke fat i hvad var.

Her ser vi vores skur (uskarpt billede - beklager):

Det lysegrå kabel er 220V-kablet fra teknikrummet. De sorte kabler skal op på loftet og op gennem taget og sættes fast i solcellepanelerne.
Der bliver installeret fire grupper med solcellepaneler. Hver inverter kan kotrollere to grupper.

På taget borede tømrerne en masse huller i tagstenene så der kunne skrues bote ned i spærene.

Øverst til venstre ses elektrikeren som fører kabler (de sorte nede fra skuret) ud under en tagsten.

Her bliver seks lange aluminiumsbjælker gjort klar:

Elektrikerne målte at jordforbindelsen i vores el-installation ikke var god nok. Derfor bankede de et nyt jordspyd i jorden og forbandt det til det eksisterende jordspyd:

Her er aluminiumsbjælkerne spændt fast på taget og lige om lidt kan der lægges solcellepaneler på taget:

Klokken er ca 14:20 på dette tidspunkt.

Første solcellepanel lægges på taget:

Klokken er 14:41.

Her kan man se at udluftningshætten som kommer fra vores køkken er blevet afkortet så der kan ligge under et solcellepanel:

Og her er Flemming i gang med at fjerne en side på et solcellepanel så det kan ligge på siden af udluftningshætten:

Jeg vil mene at det var ca 20 cm der blev fjernet på siden.

Alle 38 paneler lagt på klokken ca. 16:30.
Jeg har lagt den fulde fotoserie her: solcelleinstallation 2012.

Her har jeg et billede af taget et par dage senere:

Og her er et foto af inverterne:

Vi har de sidste 3 dage produceret ca 45 kwh pr døgn. Og der har været meget knald på solen. Jeg har svært ved at forestille mig meget mere sol.
Produktione når ca 5.500 kwp. Det undrer mig lidt at det ikke er 6.000 kwp. Men jeg ved faktisk ikke om det er som det er OK.

Udeståender:

  1. Der er et enkelt solcellepanel der ikke er sat fast i den ene side:

    Tagfolkene har lovet at gøre noget ved det når de henter deres stillads.

  2. Tagfolkene har ikke hentet deres stillads.

  3. Jeg er usikker på om anlægget producerer nok. Her venter jeg på en vurdering fra solarpanels.dk.

  4. El-måleren er ikke udskifter. Så vi får ikke lagret den mer-produktion som vi har. Elektrikerne fra Galten elværk havde fortalt os at det skulle ske samme dag som de selv kom, men det skete ikke.

  5. Jeg er usikker på om papirarbejdet er blevet ordnet. Det er solarpanels.dk der står for det. Det handler om de steder hvor vores solcelleanlæg skal registreres.

Endelig er der så en ting som jeg ikke helt ved hvad jeg vil gøre ved: Der er en skævhed i installationen på taget. den nederste, højre del. Måske 1/3 af panelerne. Her ligger de ikke helt lige. Kigger man op langs de lodrette linjer på panelerne så kan man se at de ikke flugter helt. Måske kan man se det her:

Jeg hælder til at det er så lidt så der ikke skal gøre noget ved det.

Jeg har lagt en fotoserie med detaljer i installationen her: post-installation 28-5-2012.

Man kan nu se vores produktionsdata på sunnyportal.com: DK_Skanderborg_Almuevej_30 Plant overview.
Dér kan man se sådan noget som denne oversigt: