Jeg optrådte til OS2KLE workshop

I går, den 3/3, have jeg en plads på en workshop for dem der er interesseret i OS2KLE.
Jeg skulle fortælle om hvordan SBSIP, som er den integrations-platform vi har lavet i Convergens, udnytter mulighederne for automatisk opmærkning af data ved hjælp af OS2KLE og Taxon Classifier.

Her er min præsentation lagt på Slideshare

Det er ret fascinerende - Taxon Classifier og OS2KLE.

Taxon Classifier er et Open source, gratis at bruge, produkt, som kan modtage en tekst og som så kan give et svar tilbage som er Taxon Classifiers bud på hvad teksten handler om.
OS2KLE er en konkret taxonomi, som Taxon Classifier kan udnytte når den skal regne sig frem til hvad tekstens emne er. OS2KLE er en taxonomi som kan svare i forhold til Kommunernes arbejdsområder. Den kan oversætte mellem tekst og KLE Journalnumre.

Kommunerne har en fælles journalplan (KLE - link fører til opslagsværk), som er en hierarkisk opbygget model over de opgaver som kommunerne udfører.
Der findes f.eks. overgrupper som

Der er så nogle folk som har sat en masse regler op, i en ting som hedder OS2KLE, som f.eks. er at hvis der står "lektiehjælp" i teksten, så giver det 5 points i forhold til vurdering af at tekstens emne er 21.02.05 - Lektiehjælp på Biblioteker. Tilsvarende med "ansøgning om puljemidler" - 5 point hen i retning af 21.02.05. Der er masser af den slags regler i OS2KLE.
Der er mange tusinde af den slags regler i OS2KLE.

Taxon Classifier er "bare" den server der står mellem dig og OS2KLE, når du ønsker at få at vide, hvad en tekst handler om.
Man kalder Taxon Classifiers service i form af et REST service kald, man inkluderer teksten der skal analyseres og man inkluderer navnet på taxonomien, her OS2KLE, og så får man et JSON svar, som indeholder et bud på hvad tekstens emne er.
Der findes en OS2KLE online-service hvor man kan teste dette. Prøv at åbne linket og skriv f.eks. denne tekst ind:

lektiehjælp i biblioteket er det noget man kan få adgang til

Det som sådan noget kan bruges til er, f.eks. når man i en kommune modtager en email i sin store fællespostkasse, hvor vi kan automatisere at denne email sendes til den afdeling i kommunen, som arbejder med det emne som emailen handler om.
Vi har så i Convergens bygget en hel integrationsplatform (SBSIP) som kan finde ud af at modtage en email, udlæse teksten, sende teksten efter Taxon, og afhængigt af hvad Taxon og OS2KLE mener er emnet kan vi så sende denne email til den rette afdeling.
Faktisk har vi lavet to af den slags integrationsplatforme som kan detteher. SBSIP er en platform vi har lavet til Brugerklubben SBSYS, som er en klub af ca 25 kommuner. CIS er Convergens' egen integrationsplatform, som vi sælger til andre.