Karen har 0 i CPRnummer og er derfor ikke indkaldt til Covid-19 vaccine

Karen har 0 i CPRnummer og er derfor ikke indkaldt til Covid-19 vaccine

Karen, min kone, er blandt de 12.000 der skulle have været indkaldt til covid-19 vaccine fordi de er i risikogruppen, men som ikke har fået indkaldelse fordi hendes CPR starter med 0.

Og da jeg hørte pressen tale om det med 0, så tænkte jeg straks på Excel, Digisend (som er et Digital Post masse-forsendelsesværktøj vi har lavet i Convergens). Jeg kunne huske at det var én af de ting min kollega Dennis implementerede håndtering af.

Så det har jeg underholdt familien med hele weekenden. ”Det der det har Dennis fixet i vores sende-løsning”.

Det var en god håndtering vi fik lavet dér.

Eksempel på datakilden: Excel

Foranstillet 0 fjernes i Excel fordi Excel opfatter CPR som et tal.

Og så her har vi hvad der sker ved import i DigiSend.

Det er altså i regnearket at det går galt. Men i Convergens' sende-løsning detekterer vi så at det nok handler om manglende 0 forrest.

Karen er ret vred. Det handler jo om hendes helbred.