Næste Generation Digital Post - høring i gang

Der er lige udsendt høringsmateriale om Næste Generation Digital Post. NGDP er det der skal komme efter den Digital Post løsning som vi kender i dag, som borger ser vi den på borger.dk, og som virksomhed er det på virk.dk.
Frem til 12/10-2016 kan myndigheder, virksomheder og organisationer indsende kommentarer til den model der er beskrevet.
Her er materialet: Høring om Næste generation Digital Post.
Jeg har, på vegne af Convergens deltaget aktivt i den indledende tekniske dialog, der har været med leverandører i det danske marked. Convergens var jo et af de første udviklingshuse, som brugte Digital Post (version 1) snitfladerne i 2009 og 2010. Den gang hed det stadig Dokumentboks, inden det blev frigevet til slutbrugerne.
Jeg har ikke selv læst på materialet endnu, men det skal jeg selvfølgelig.