Næste Generation Digital Post - status efter informationsmøde for leverandører 26/9-2016

Hvad er NgDP

NgDP er den offentlige Digital Post-løsning der kommer efter Digital Post 2, som er det løsning vi har i dag, og som borgere kender fra borger.dk eller e-boks.dk, og som virksomheder kender fra virk.dk eller e-boks.dk.

Digital Post er, har været og skal i næste generation være den sikre, højtroværdigheds-kommunikationskanal mellem myndigheder (stat, kommuner, regioner) og borgere og virksomheder.
Hovedvægten er altså på at det er mellem myndigheder og "os andre" og mellem "os andre" og myndigheder.

Kommunikations-paradigmet ligner email, og det vil blive ved med at ligne email.

Det der adskiller Digital Post fra at være email er primært, at der er meget meget høj sikkerhed og troværdighed. Der er ingen tvivl om hvem afsenderen er, og om hvem modtageren er.

Danmark er ved at indkøbe den næste generation Digital Post, NgDp. Løsningen tages sikkert i drift i 2020.
Høringen der er i gang nu vil efterfølges af et eller flere udbud. Når udbuds-vinderne er fundet skal NgDp udvikles og i drift.
Der planlægges en vis grad af systemmæssig kompatibilitet mellem DP2 og NgDp, så alle de systemer der integrerer med DP ikke nødvendigvis skal være opdateret ved skiftedagen.

Det jeg skriver her er baseret på hvad jeg har kunnet lære af at være Convergens' mand der deltager i dialog med Digitaliseringsstyrelsen og ved at læse på de materialer som er publiceret. Der er ikke meget som er helt fastlagt endnu, men der er klare tendenser.

Høring

Der er lige nu åbnet for at man kan kommentere på det oplæg som Digitaliseringsstyrelsen har sendt i høring.
Man kan se høringsmaterialet her: Høring om Næste generation Digital Post.
Det er cirka 60 sider tekst.

Emner

Emner som jeg synes er vigtige

  • Der vil kun være ét afhentersystem pr CVRnummer. Dette gælder både myndighedspost og virksomhedspost. En myndighed kan kun have et (1) system som henter Digital Post.
  • Man går efter at beskrive en Dokumentmodel for Digital Post. Det er Email, helt efter specifikationerne for Internet email, men med ekstra SMTP headers til nogle få metadatafelter (f.eks. FORM-kode og KLE) og så udvikler man en "variant" (profil) af PDF-formatet som skal bruges til Digital Post.
  • Virksomhedspost kan opbevares i Digital Post løsningen, eller virksomheden kan vælge at Digital Post skal opbevares lokalt i virksomheden, og dermed ikke også i den centrale DP-løsning.
  • Der implementeres en slags kontaktregister, hvor borgere og virksomheder kan registrere deres adviseringskanaler og adviseringsønsker. Skal/må der sendes noter ud på SMS eller email til mig? Tanken er at dette register skal kunne bruges i andre fællesoffentlige sammenhænge.
  • Afregningsmodellen diskuteres. Alt er i spil. Gratis brug eller klikafgift. Man ønsker fra Digitaliseringsstyrelsen en afregningsmodel som gør det attraktivt at bruge Digital Post. Det skal blive billigere end i dag.
  • Man ønsker at bruge "autoritative klassifikationer": KLE, FORM, eventuelt andre.
  • Indholdstyper/materialer udgår. Det er jo også et levn fra da vi kunne til/fravælge hvad vi ville modtage.
  • formularkonceptet der blev opfundet i DP2 falder bort.