Comment spam gør at jeg lukker for kommentarer når blogentries er ældre end 2 måneder

Jeg er træt af Comment spam, så jeg har slået låsning af kommentar-funktionen til. Så man kan kun kommentere på en blog-entry i de første to måneder.

Den eneste blog-entry jeg kunne tænke mig at holde kommenteringen åben på er den, hvor der er knapt 200 kommentarer: Status på Achilessenen 16 måneder efter at den sprang. Det er et stykke jeg skrev som en slags opsamling, 16 måneder efter at min Achillessene sprang. Det har været interessant at se, hvor mange forskellige historier der er dukket op med folks oplevelser. Lad mig sige det sådan, at der er godt nok et meget bredt spænd i hvordan sådan en forløb ser ud; forskellige behandlings-metoder, forskellige opfølgnings-kvaliteter efter hjemsendelse, forskellige komplikationer som folk oplever undervejs.
Kendetegnenede for folks kommentarer har været, at man undervejs føler en kæmpe usikkerhed: Hvordan har jeg det når forløbet er slut, hvor stor er risikoen for at senen springer igen både i starten og efter at forløbet er slut.