NgDP: En uge før det tekniske skift til den nye Digtal Post platform

I dag er det fredag den 11/3-2022. Fredag den 18/3-2022 begynder Danmarks skift af offentlig Digital Post platform.

Vi skifter fra e-boks' platform til Digitaliseringsstyrelsens platform. Den nye platform er i lang tid blevet kaldt Næste generation Digital Post (NgDP), og i det næste par måneder kalder vi den nok nye Digital Post, hvorefter vi bare vil kalde den Digital Post-platformen.

Et sidespor: Hvis du undrer dig over at jeg skriver at den nye platform er Digitaliseringsstyrelsens, så skal du læse det jeg har skrevet her: Introduktion til Næste generation Digital Post. Den korte udgave: Danmark har købt denne platform, og den er udviklet af og driftes af NetCompany i en udbudsperiode.

Mandag den 21/3-2021 klokken 9 vil vi kunne logge ind på borger.dk, virk.dk, mit.dk og e-boks.com for at læse vores offentlige Digital Post. Bemærk: mit.dk som er ny Digital Post-visningsklient, på linje med e-boks' tilsvarende.

I Dafolo Digital udvikler og drifter vi en del løsninger som sender og modtager Digital Post.

Vi har over 40 kommuner og en region, som sender og modtager post gennem disse løsninger. Den helt store mængde Digital Post sendes fra sags- og dokumenthåndteringssystemet SBSYS, og rigtigt meget indgående Digital Post journaliseres automatisk i samme ESDHsystem. Vi har også en del kunder der benytter vores masseforsendelsessystem til Digital Post. Og så har vi også rigtigt mange kommuner der benytter vores selvbetjeningsløsninger, hvor mange af disse sender Digital Post.

Det er en stor ting at skifte Digital Post platformen ud. Den tekniske model er ændret meget. Datamodellen er ændret, og der er helt nye måder vi skal gøre ting for at sende og modtage post.

Vi har derfor udviklet en hel del over de sidste år for at være klar til den nye Digital Platform. Og vi er klar.

Vi er flere her i huset som har travlt med at gøre klar til at skiftet kan ske smertefrit, og vi er endnu flere som vil være klar den 21/3 for at kunne løse de problemer der kan vise sig.

Vores teknologi er klar, og det vi roder med i de sidste dage inden skiftet er de sidste konfigurationer hos enkelte kunder.

Det vi holder øje med

Nogle ting som vi holder øje med lige nu i Dafolo Digital - som har betydning i overgangsperioden.

Returdata

Vi ser desværre at Digital Post, som er svar på post som en myndighed har sendt, ikke er opmærket korrekt. Så svarpost kan ikke journaliseres automatisk i ESDH. Vi regner med at problemet løses af Netcompany inden det nye Digital Post starter op den 21/3. Mere information: Det nye Digital Post (NgDP) - skyttegraven genbesøgt sidst i februar 2022.

Kombinerede afsender- og modtagesystemer

Hvis myndigheder har systemer der er både Afsender- og Modtagersystemer, så har der været en periode hvor man, hvis man oprettede sådanne systemer i Digital Posts Administrativ Adgang, har oprettet "beskadigede" systemer. Sådanne systemer kan ikke modtage Digital Post. Netcompany har fortalt os at disse systemer vil blive "repareret" inden den nye platform begynder at sende post ud. Mere information: Det nye Digital Post (NgDP) - skyttegraven genbesøgt sidst i februar 2022.

Om Meddelelsesmodellen

Det nye format for Digital Post hedder Meddelelsesmodellen (MeMo). Vi er gået fra et meget smalt/begrænset Digital Post-format til et stort format.

MeMo er et godt format, som har potentiale til at understøtte mere og bedre digitalisering. Danske myndigheder og virksomheder kan med dette format automatisere flere processer, så Digital Post ikke skal sorteres manuelt. Vi kan spare penge og vi kan forbedre processer omkring GDPR: Sikre at kun dem der skal se et givet brev ser på det.

MeMo giver os også mulighed for at skrive offentlig Digital Post til borgere på en bedre måde. En stor ting her er muligheden for tydeligt at fremhæve hvad læseren forventes at gøre i form af fremhævede links til eksempelvis en selvbetjeningsløsning ("tilmeld Marie til dagplejen"), og mulighed for at læseren kan downloade en aftale til sin kalender ("tilføj vores aftale til din kalender"). Man har altid kunne skrive links i selve brødteksten, men nu kan samme links blive tydeligt fremhævet, inklusiv en frist-dato, og det øger sandsynligheden for at læseren gør det som forventes, og det er godt både for myndigheds-afsenderen og for borgeren.

Jeg har skrevet en hel del om det nye Digital Post og hvordan vi kan udnytte Meddelelsesmodellen. Her er en linksamling:

Introduktion til Næste generation Digital Post

NgDP MeMO - adressering med AttentionData og ContactPoint

NgDP MeMO - rige returdata med ReplyData sikrer at svar kommer det rigtige sted hen

NgDP MeMO - afsenderoplysninger med AttentionData og ContactPoint

Om Visningsklienterne

Der er blevet afholdt seminarer, hvor de godkendte Visningsklienter er blevet demonstreret. Mere information og mulighed for selv at se klienterne: Status - uge 10.

En godkendt Visningsklient er en klient der kan bruges når en borger eller virksomhed skal læse, besvare eller skrive offentlig Digital Post. Altså post der udveksles med offentlige myndigheder.

I dag - med den Digtal Post platform der er i drift frem til og med den 20/3-2022 - findes der disse klienter der lader dig arbejde med din offentlige Digital Post:

Efter min bedste overbevisning så læser 80% af Digital Post-brugere deres post via e-boks' klienter.

Når vi nu får den nye Digital Post-platform i luften - den 21/3-2022 - så er udbudet af Visningsklienter dette:

  • borger.dk og en tilhørende app til Android og iOS
  • virk.dk og en tilhørende app til Android og iOS
  • mit.dk og en tilhørende app til Android og iOS
  • e-boks.com og en tilhørende app til Android og iOS

Det er jo en ret stor udvidelse af udbudet. Flere apps og så er der en helt ny spiller her, som er mit.dk, som grundlæggende er en konkurrent til de produkter som e-boks udbyder. Både e-boks og mit.dk tilbyder at private virksomheder kan sende elektronisk post til danske borgere og virksomheder, og denne private post vil kunne ses i disse "kommercielle" klienter, sammen med post fra offentlige myndigheder.

Jeg har løbende i udviklingsperioden haft adgang til borger.dk-visningsklienten i en browser. Jeg har først i denne uge set demonstration af mit.dks og e-boks' Visningsklienter.

Jeg er faktisk lidt skuffet, specielt med hensyn til e-boks' visningsklienter, men egentlig også i forhold til mit.dk og borger.dk. Jeg havde en Linkedin-diskussion med en samarbejdspartner, som observerede at der måske ikke havde været en UX'er ind over e-boks' klient.

I e-boks' app vil det ikke være muligt at svare på eller skrive ny post. Det synes jeg er virkeligt skidt. Min fornemmelse er at rigtigt mange menneskers eneste skriveredskab er en smartphone. Disse personer vil ikke kunne svare på post i e-boks' app. Mon ikke det vil blive ændret?

Jeg fornemmer hele vejen rundt, altså i alle klienterne, at det store MeMo-format ikke rigtigt bliver sat i spil. Der er rigtigt mange ting som man kunne vælge at bruge til noget, men som man ikke bruger.

Et eksempel: Hvis den lokale kommune skriver til mig om noget som kan stedfæstes med en geo-lokation, så kan denne lokation sendes som metadata i meddelelsen, og så kan en visningsklient vise mig et kort med en nål i, som viser mig lokationen.

Der er noget høne/æg her. Hvis ingen sender geolokationer, så er der ikke noget at vise i en visningsklient som understøtter geolokationer. Samtidigt, hvis ingen understøtter visning af geolokation, hvorfor skal afsenderen så bruge ressourcer på at sende geolokation.

Generelt ville jeg gerne have set, at Digitaliseringsstyrelsen havde hjulpet, guidet, og måske endda tvunget visningsklienterne til et højere ambitionsniveau. Det ville gøre at høne/æg-problemstillingen ville være et andet sted. Hvis jeg som afsender vidste at alle visningsklienter kan vise geolokation, så var jeg mere tilbøjelig til at sende geolokation.

Forhåbentligt vil vi opleve at de organisationer som vedligeholder visningsklienterne vil arbejde videre og forbedre, så flere af Meddelelsesformatets muligheder kan blive udnyttet.

Tak fordi du nåede hertil

Som jeg ser det er vi kun lige gået i gang. Den nye Digital Post-platform vil give os mulighed for at lave nogle rigtigt gode ting; god digitalisering. Til gavn for samfundet.

Mange af os har fokuseret på at komme over en minimums-målstreg: At sikre at vi kan sende og modtage efter skiftet.

Herefter skal vi i gang med at udnytte mulighederne.

Tag fat i mig og mine kolleger, hvis vi skal rode med noget spændende på Digital Post-platformen. Geolokationer. kalender-invitationer. Fed understøttelse af interaktionen med borgere i længere Digital post-tråde.