Vi deltager i retssag mod Energiministeriet

Vi deltager i retssag mod Energiministeriet

Vi har jo haft solceller på huset siden 2012 - Solcelleanlæg er i drift. Så det er nu et seks år gammelt projekt.

I den tid har vi produceret en lille smule mere strøm end vi selv kunne bruge, når det opgøres over hvert år. Så vi er selvforsynende.
Da vi gik i gang med projektet var det på noget der kaldes Nettoordningen eller Den udvidede solcelleordning.
Ordningen havde nogle centrale elementer som gjorde at vi og 82.000 andre husstande i løbet af et par år fik installeret solcelleanlæg.

Årlig afregning

Nettoordningen fungerer sådan at vores elselskab én gang årligt sammenholder to tal:

  • hvor meget har vi leveret til det offentlige net
  • hvor meget har vi trukket fra det offentlige net.

De to tal trækkes fra hinanden, og hvis vi har brugt mere end vi har leveret så skal vi betale for de brugte kwh, og hvis vi har leveret mere end vi kunne bruge, så får vi betaling for de ekstra kwh. Vi har hvert år fået sådan cirka 400 kroner tilbage.

Ingen afgifter på lager-transport

Vi producerer meget el om sommeren og lidt om vinteren, og om natten producerer vi slet ikke. Så der bliver skubbet en del el frem og tilbage mellem vores hus og det offentlige net.
En del af nettoordningen går ud på, at vi ikke betaler afgifter på den el som er "vores" når den transporteres frem og tilbage mellem nettet og huset.
Den strøm som er til overs når der gøres op, en gang om året, skal vi betale afgifter på.

Flexafregning for alle danskere

Nu nærmer vi os så retssagen.
Et folketingsflertal har vedtaget at alle danskere skal overgå til en flexafregning for elforbrug. Senest i 2020 skal alle danskere betale for el med afregning hver time. Vi kommer til at betale mere for at bruge strøm på de tidspunkter hvor strøm er dyr, og mindre når den er billig.
Dette er fornuftigt. Tanken er, at vi forbrugere skal lægge energiforbrug mere fornuftigt:

  • Lade opvaskemaskine og vaskemaskine køre om natten, hvor strøm typisk er billig.
  • Oplade elbilen om natten, og ikke så snart vi kommer hjem fra arbejde.

Hvornår man skifter til flexafregning afhænger af de lokale forsyningsselskaber. Der skal nemlig skiftes elmålere for at kunne indsamle forbrugsdata for hver time.

Solcellanlæg på nettoordning og flexafregning

Planen er at alle skal over på denne ordning. Og det peger lige nu på at sådan nogen som os, der er på nettoordningen for solcelle-anlæg også skal over på denne model. Det kommer til at koste os penge.
Grundlæggende er modellen, som den ser ud lige nu, at vi går fra at skulle afregne en gang årligt til at skulle afregne en gang i timen.
Så vi vil hver time skulle sammenligne de samme to tal som før

  • hvor meget har vi leveret til det offentlige net
  • hvor meget har vi trukket fra det offentlige net.

De to tal trækkes fra hinanden, og hvis vi har brugt mere end vi har leveret så skal vi betale for de brugte kwh, og hvis vi har leveret mere end vi kunne bruge, så får vi betaling for de ekstra kwh.
Om sommeren vil vi få penge.
Om natten skal vi betale
Om vinteren skal vi betale.

Prisen der skal betales er spotprisen (den rå elpris på elbørsen) + elleverandørens fortjeneste + afgifter og moms.
Det som vi vil blive betalt er spotprisen -elleverandørens fortjeneste -afgifter.

Det centrale her er at alle de Kwh der transporteres frem og tilbage kommer vi til at betale en transportpris på.
Jeg mener at den pris en almindelig dansker betaler for en kwh typisk består af 83% afgifter og moms. Så selve den rå el-pris (spotprisen) er altså en meget lille del af den samlede pris.
Og det er primært det - transportprisen - der gør at vi kommer til at have flere penge op af lommen.

Der er en masse forhistorie omkring at det har været undersøgt om der kan laves en eller anden ordning som gør at solcelleejerne kan beskyttes mod detteher. Det mener man ikke vi kan.

I 2012 - samme år hvor vi fik installeret vores solceller - stoppede man for at flere solcelleanlæg kunne komme ind på Nettoordningen. I den anledning formulerede man - de danske politikere - en tekst, som grundlæggende sagde at dem der allerede var på nettoordningen kunne blive på den i 20 år, altså frem til år 2032.
Her er teksten: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Retssag DENFO

Danske energiforbrugere (DENFO) har nu en retssag kørende på hele dette problem - overfor Energiministeriet: DEN AKTUEL STATUS FOR DENFOS VERSERENDE RETSSAG MOD ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET
Der er flere emner i retssagen. Men Det centrale er at foreningen vil sikre at solcelleanlæg der er på nettoordningen ikke skal betale det jeg kalder transportprisen for el som vi selv skal bruge.

Jeg har lige meldt mig ind i Danske energiforbrugere, og jeg har støttet retssagen økonomisk.